کاش یه کم تفکر - اخلمد / اخلومد


اخلمد / اخلومد

منطقه ای سر سبز از رشته کوه های بینالود

روزی لقمان به پسرش گفت امروز به تو ۳ پند می دهم که کامروا شوی:


- اول این که سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان را بخوری!


- دوم این که در بهترین بستر و رختخواب جهان بخوابی.


- و سوم این که در بهترین کاخها و خانه های جهان زندگی کنی.


پسر لقمان گفت ای پدر ما یک خانواده بسیار فقیر هستیم چطور من می توانم این کارها را انجام دهم؟


لقمان جواب داد:


- اگر کمی دیرتر و کمتر غذا بخوری هر غذایی که می خوری طعم بهترین غذای جهان را می دهد.


- اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخوابی در هر جا که خوابیده ای احساس می کنی بهنرین خوابگاه جهان است.


- و اگر با مردم دوستی کنی، در قلب آنها جای می گیری و آن وقت بهترین خانه های جهان مال توستنوشته شده در یکشنبه 18 اردیبهشت‌ماه سال 1390ساعت 08:16 ب.ظ توسط محمود| 0 نظر|

Design By : Mihantheme